previous next


Photo taken through window of our safari van.

Page: 9 of 21 (42%)